Lên đơn Tym Livestream
( * ) Mẫu link chuẩn để buff like, cmt, view, share tiktok : https://www.tiktok.com/@username/video/id_video
( * ) Mẫu link chuẩn để buff sub, live tiktok : https://www.tiktok.com/@username
( * ) Để lấy link chuẩn bắt buộc phải dùng trình duyệt trên máy tính

Tổng tiền: 0 VNĐ | 0 $

Hướng dẫn Tym Livestream

Hướng dẫn Tym Livestream

Lưu ý

1.Mua sau khi trang cá nhân đã live ổn định.
2.Nếu lỗi vui lòng chụp màn hình sau khi có thống kê kết thúc live, nếu không có chúng tôi từ chối xử lí.

Bạn cần hỗ trợ
Facebook
Telegram
Youtube
Danh sách đơn hàng Tym Livestream
# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Tổng tiền Trạng thái Thời gian